สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย หจก.วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม  
 

เลขที่ 211 ตรงข้ามสวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-1774, 0-2241-0855, 0-2241-4340, 0-2241-1192
Fax 0-2243-6042

 
  E-mail : virat@viratfarm.com, viratfarm@chaiyo.com